หนังสือธาตุมัญชรี : ว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

เป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตเรื่องกริยาโดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง

พยายามให้เห็นภาพรวมของกริยาทั้งหมด และจัดหมวดหมู่การประกอบกริยาชนิดต่างๆ อย่างชัดเจน

หากธาตุหมวดไหนมีการแจกวิภักติที่ซับซ้อนก็จะแจกให้เป็นตัวอย่างทั้งหมด

เนื้อหาของตำราเล่มนี้อาจจะไม่ครอบคลุมกริยาในภาษาสันสกฤตทั้งหมด

แต่เพียงพอสำหรับการเรียนภาษาสันสกฤตอย่างแน่นอน

———————————————————————————————————

สำหรับผู้สนใจสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือเหล่านี้ครับ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://goo.gl/n9mxPL

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

https://goo.gl/Z9sd86

ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์

https://goo.gl/g87Myd