การเขียนอักษรเทวนาครี

เริ่มต้นฝึกการเขียนอักษรเทวนาครีด้วยสระ

ตัวอย่างที่นำมานี้เป็นสระที่ใช้บ่อย ลองฝึกเขียนกันดูนะครับ

สระอะ

สระอา

สระอิ

สระอี

สระอุ

สระอู

สระเอ

สระไอ

 

สระโอ

สระเอา

สระฤ

สระฤา

 

รวมสระ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLol43IFATz9AnnEDXGPfw6ARno6AF7R_U