มิตรแท้ ประกันใจ

(โดย นางสาวนิภา ขวัญอยู่สถาพร)

ในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกคน ย่อมต้องมีมิตรเคียงข้างกาย แต่ชึ้นชื่อว่า มิตรแท้ เราวัดกันจากตรงไหน ? วัดที่ใจ หรือ ชื่อเสียง หากใครที่กำลังตั้งคำถามกับตนอยู่นั้น ให้ลองอ่านนิทานธรรมบทเรื่องนี้ ที่กล่าวเกี่ยวกับในเรื่องของคำว่า “มิตรแท้” เรื่องราวที่สามารถเป็นคติเตือนใจให้กับหลายคนได้อย่างแน่นอน

เรื่องนี้มีอยู่ว่า….

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงเอ่ยถึงมิตรของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อกาฬกรรณีว่าเพื่อนของเศรษฐีคนนี้ เคยเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันและเรียนอยู่ที่เดียวกัน ต่อมาเขาตกทุกข์ได้ยาก จึงมาหาเศรษฐีเพื่อขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ แต่ชื่อของเขาสร้างความไม่สบายใจแก่หมู่ญาติของท่านเศรษฐี เนื่องจากชื่อของเขาชื่อว่า “ กาฬกรรณี ” ซึ่งหมายถึงความเสนียดจัญไร เป็นชื่ออัปมงคล พวกเขาจึงพากันไปหาเศรษฐีและขอร้องให้ขับไล่นายกาฬกรรณีไปเสีย

ท่านเศรษฐีจึงตอบกลับมาว่า “ หมู่บัณฑิต มิได้ถือชื่อเป็นประมาณ เราไม่อาจอาศัยเหตุเพียงชื่อแล้วทิ้งเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันได้ ”

วันหนึ่ง อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปบ้านเพื่อนของตน จึงได้มอบหมายให้นายกาฬกรรณีเป็นผู้แลเรือนของตน พวกโจรกลุ่มหนึ่งเมื่อรู้ว่าเศรษฐีไม่อยู่เรือน จึงคบคิดกันว่า “เศรษฐีไม่อยู่ พวกเราจะปล้นบ้านของเขา”  ต่างพากันถืออาวุธไปล้อมเรือนของเศรษฐีไว้ในเวลากลางคืน ฝ่ายนายกาฬกรรณีระแวงอยู่ว่าโจรจะปล้น จึงนั่งเฝ้าไม่ยอมหลับนอน ครั้นเห็นว่าพวกโจรกลุ่มนี้มา ก็ปลุกผู้คนด้วยการให้ประโคมดนตรีเหมือนมีมหรสพโรงใหญ่ บรรเลงตลอดทั้งคืน จนรุ่งแจ้งพวกโจรไม่มีโอกาสเข้าปล้นจึงทิ้งอาวุธไว้แล้วหลบหนีไป

รุ่งขึ้น ผู้คนเห็นก้อนดินและไม้พลองเป็นต้น จึงได้ทราบเหตุการณ์ ต่างพากันยอมรับในความสามารถของนายกาฬกรรณี พอเศรษฐีกลับมาก็บอกเรื่องนั้นให้ฟังทุกประการ เศรษฐีเมื่อได้ฟังเช่นนั้น จึงพูดว่า ” เห็นไหม ถ้าเราไล่เพื่อนของเราตามคำของพวกท่าน ทรัพย์สิน   ของเราคงสูญสิ้นไปมิใช่น้อยในวันนี้ ธรรมดาชื่อไม่เป็นประมาณ จิตที่เกื้อกูลเท่านั้นเป็นประมาณ ” แล้วให้ทุนทรัพย์แก่เพื่อนเพิ่มขึ้นอีก จากนั้นได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า “บุคคลขึ้นชื่อว่าเพื่อน เราจะทิ้งเพื่อนที่ชื่อว่ากาฬกรรณี ซึ่งเป็นผู้ชอบพอกันมานาน เพราะความสุขส่วนตัวได้อย่างไร ”

เพราะบนโลกใบนี้ มีคนมากมายที่อยากได้ผลประโยชน์จากเรา แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่อยากให้ประโยชน์กับเรา อยากให้เราได้ดี มีความสุข  มีกินมีใช้ มีความสำเร็จในชีวิต  นี่ต่างหาก คือคนที่เราควรแคร์ และต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะเขาคือมิตรแท้ ที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกับเราทุกหนแห่ง

คบคนอย่าคบเพียงชื่อ จิตใจสำคัญที่สุด