เนื้อหาส่วนนี้สร้างขึ้นสำหรับเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่ม หรือเป็นไฟล์ต่างๆ ที่น่าสนใจ สามารถดาวน์โหลดได้เลย