PAT บาลีคืออะไร 

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยภาษาต่างประเทศ นักเรียนสามารถเลือกได้หลายภาษา หนึ่งในนั้นคือภาษาบาลี เมื่อเทียบกับภาษาต่างประเทศอื่น ภาษาบาลีถือเป็นภาษาต้นๆ ที่มีผู้เลือกสอบอาจจะเพราะว่าเป็นเพียงวิชาเดียวที่ข้อสอบเป็นภาษาไทย จึงทำให้ผู้เข้าสอบมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

ข้อสอบบาลียากไหม

หากถามว่าข้อสอบยากไหม ในฐานะผู้ที่สอนบาลีคำตอบคือ “ไม่ยาก” เพราะหากเรียนรู้ภาษานี้อย่างจริงจังแล้วจะพบว่าข้อสอบถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งคำถามต่างๆ ก็ถามเป็นภาษาไทย ขอแค่รู้หลักเกณฑ์บางอย่างก็สามารถทำข้อสอบได้ในระยะเวลาอันสั้น

ไม่มีพื้นฐานสอบได้ไหม

ถือว่าเป็นข้อดีของภาษาบาลีก็ว่าได้ เพราะผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เพราะไม่ใช่วิชาที่ใช้สอนในโรงเรียนทั่วไป คนที่จะได้เรียนบาลีจริงๆ ก็มีพระภิกษุสามเณร หรือไม่ก็คนที่สนใจเรียนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับฆราวาสที่ชื่อว่า “บาลีศึกษา” เท่านั้น ถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็สามารถศึกษาเองได้จากหนังสือ ตำราต่างๆ รวมทั้งเวปไซต์นี้ด้วย

ถ้าน้องๆ กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกสอบภาษาบาลีดีไหม ขอแนะนำว่าเลือกสอบเลยครับ เหตุผลง่ายๆ คือเปิดโอกาสให้ตัวเอง ถ้าเราเรียนศิลป์ภาษาก็สอบภาษาที่เราเรียนมาและสอบบาลีด้วย อันไหนได้คะแนนมากกว่าก็เอาอันนั้นยื่น ถ้าเราเรียนสายวิทย์ อยากจะเปลี่ยนสายเรียน ก็ใช้บาลีสอบ ที่สำคัญไม่เสียเปรียบสายศิลป์เหมือนสอบภาษาอื่นๆ เพราะทุกคนที่จะสอบไม่มีพื้นฐานเหมือนกัน

รู้อย่างนี้แล้ว จะรออะไร ขอแค่ตั้งใจจริง รับรองทำได้ชัวร์!!!