หนังสือบาลีขั้นต้น 2

มีกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษาบาลีเพิ่มเติมจากหนังสือบาลีขั้นต้น 1 เนื้อหาประกอบไปด้วยการแจกวิภัตติคำนามและกริยา กติปยศัพท์ ปูรณสังขยา รวมทั้งกริยากิตก์ และชนิดของประโยค เป็นต้น

ผู้จัดทำพยายามยกตัวอย่างให้มากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ในส่วนของภาคผนวกยังคงยึดคำศัพท์จากภาษาบาลีขั้นต้น 1 เป็นหลัก และได้เพิ่มเติมบางศัพท์ที่ได้เรียนเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจและนักศึกษาภาษาบาลีทุกคน

คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดครับ

BeginningPali2-14022019