หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต คนไทยกับการเรียนภาษาสันสกฤต ตลอดจนไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรทราบ

อักษรที่ใช้ในเล่มประกอบไปด้วยอักษรไทย อักษรเทวนาครี และอักษรโรมัน ซึ่งเป็นอักษรที่ผู้สนใจภาษาสันสกฤตควรทราบ

การใช้อักษรเทวนาครีนั้นก็เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้ทำความคุ้นเคยกับอักษร เพราะตำราสันสกฤตส่วนใหญ่บันทึกด้วยอักษรเทวนาครี

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป

ส่วนการใช้อักษรโรมันก็เพื่อช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น และยังเป็นอักษรสากลที่คนทั่วโลกใช้ในการปริวรรตอักษรต่างๆ อีกด้วย

สำหรับเนื้อหาไวยากรณ์ พยายามจัดลำดับเนื้อหาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และได้ตัดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ซับซ้อนออกไป

คงไว้แต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น เนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วยวิธีการพร้อมด้วยตัวอย่าง และยังมีแบบทดสอบท้ายคาบเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มศึกษาภาษาสันสกฤตทุกคน

ลิงค์สำหรับซื้อหนังสือครับ

ศูนย์หนังสือจุฬา

http://cumeb.com/pubconsole/index.php?action=BookDetails&book_id=8320

สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

https://m.se-ed.com/Detail/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-(PDF)/9786163984098