ข้อใดเป็นพยัญชนะอวรรค ทั้งหมด

1) จกฺขุมา

2) ภวนฺต

3) ยสวา

4) อรหตา

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) ยสวา

พยัญชนะอวรรค หรือเรียกว่าเศษวรรค มี 8 ตัวคือ ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  อํ

ถ้ายังจำไม่ได้ กลับไปทวนใหม่ได้นะจ๊ะ