เมื่อใช้ปลายลิ้นแตะที่ฟัน กดเสียงหนัก เสียงไม่ก้อง จะเกิดพยัญชนะใด

1) ต

2) ถ

3) ท

4) ธ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  2) ถ

เป็นพยัญชนะที่เกิดจากฐานฟัน (ทันตชะ) เสียงหนัก (ธนิต) เสียงไม่ก้อง (อโฆสะ)

รายละเอียดเรื่องฐานที่เกิด และเสียงหนักเบา ก้องหรือไม่ก้อง

ดูเพิ่มเติมได้จากตารางที่ให้ไว้นะครับ ขอบอกว่าดูในตารางจะง่ายมากกก