การแจกวิภัตติ อา การันต์

อา การันต์ มีเพียงอิตถีลิงค์เท่านั้น มีวิธีการแจกวิภัตติและคำแปลเหมือนกับ อ การันต์ที่ผ่านมา

ต่างกันแค่รูปวิภัตติเท่านั้น เป็นยังไง มาดูกันเลย

ตัวอย่างที่ 3 

อา การันต์ (อิตถีลิงค์)

กญฺญา (สาวน้อย)

ดูตามตัวอย่างแล้ว ก็มาฝึกแจกวิภัตติกันเลยดีกว่า

อา การันต์ อิตถีลิงค์

ฉายา (เงา)                     ตารา (ดาว)                       ถวิกา (ถุง)

ทาริกา (เด็กหญิง)           ธารา (ธารน้ำ)                   นาวา (เรือ)

ปญฺญา (ปัญญา)             พาหา (แขน)                     ภริยา (ภรรยา)

มาลา (พวงดอกไม้)         วิชฺชา (ความรู้)                   สภา (สภา)          

สาลา (ศาลา)                  หนุกา (คาง)                       อจฺฉรา (นางอัปสร)

อุปาสิกา (อุบาสิกา)         ปาฐสาลา (โรงเรียน)          ปาลิภาสา (ภาษาบาลี)   

ย้ำกันอีกรอบ อา การันต์ มีแค่อิตถีลิงค์อย่างเดียว แล้วก็เป็นคำศัพท์ส่วนใหญ่ในอิตถีลิงค์ด้วยนะ

มีรูปซ้ำกันหลายวิภัตติเลยล่ะ จำให้แม่นว่าวิภัตติไหนซ้ำกันบ้าง รับรองทำข้อสอบได้ชัวร์