การแจกวิภัตติ อิ การันต์

อิ การันต์ มีครบทั้ง 3 ลิงค์เลย ปุงลิงค์กับนปุงสกลิงค์แจกวิภัตติคล้ายกันซะส่วนใหญ่

อิตถีลิงค์มีเอกลักษณ์ตรงที่มีรูปซ้ำกันเยอะเหมือนกับ อา การันต์ ต่างกันยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ

ตัวอย่างที่ 4 

อิ การันต์ (ปุงลิงค์)

มุนิ (ผู้รู้, มุนี)

ตัวอย่างที่ 5 

อิ การันต์ (นปุงสกลิงค์)

อกฺขิ (นัยน์ตา)

ตัวอย่างที่ 6 

อิ การันต์ (อิตถีลิงค์)

รตฺติ (ราตรี, กลางคืน)

จำไว้เสมอว่าปุงลิงค์กับนปุงต่างกันนิดหน่อยตรงที่มีสีแดง ที่เหลือเหมือนกัน

ส่วนอิตถีลิงค์ วิภัตติที่ 3-7 เอกวจนะก็มีรูปเหมือนกัน แค่นี้ก็สบายแล้ว

มาฝึกแจกวิภัตติกันดีกว่า

อิ การันต์ ปุงลิงค์

กวิ (กวี)                        คิริ (ภูเขา)                         ชลธิ (ทะเล)

ญาติ (ญาติ)                 นิธิ (ขุมทรัพย์)                   ปติ (สามี, นาย)

ปาณิ (ฝ่ามือ)                มณิ (แก้วมณี)                    วีหิ (ข้าวเปลือก)

สารถิ (คนขับรถ)           อคฺคิ (ไฟ)                         อริ (ข้าศึก)

อหิ (งู)                           อิสิ (ฤาษี)

อิ การันต์ นปุงสกลิงค์

ทธิ (นมส้ม)                 สปฺปิ (เนยใส)                     อจฺจิ (เปลวไฟ)

อฏฺฐิ (กระดูก)               อกฺขิ (นัยน์ตา)

อิ การันต์ อิตถีลิงค์

กิตฺติ (เกียรติ)                ขนฺติ (ความอดทน)           คณฺฑิ (ระฆัง)

ฉวิ (ผิว)                        ชลฺลิ (สะเก็ดไม้)                ชาติ (กำเนิด)

ตนฺติ (เส้นด้าย)             มติ (ความรู้)                      ยฏฺฐิ (ไม้เท้า)

วติ (รั้ว)                        อีติ (จัญไร)                        อุกฺขลิ (หม้อข้าว)

อูมิ (คลื่น)                    รตฺติ (กลางคืน, ราตรี)

 

ฝึกแจกวิภัตติมาพอสมควร น่าจะคล่องแล้วนะครับ เหลืออีกนิดเดียวจะจบเรื่องการแจกวิภัตติแล้ว

อย่าพึ่งเบื่อซะก่อนนะ