การแจกวิภัตติ อุ การันต์

อุ การันต์ เป็นอีกการันต์ที่มีครบทั้ง 3 ลิงค์เลย

มาดูกันว่าแจกวิภัตติยังไงบ้าง

ตัวอย่างที่ 9 

อุ การันต์ (ปุงลิงค์)

ภิกฺขุ (ภิกษุ, ผู้ขอ)

ตัวอย่างที่ 10

อุ การันต์ (นปุงสกลิงค์)

วตฺถุ (วัตถุ, สิ่งของ)

ตัวอย่างที่ 11

อุ การันต์ (อิตถีลิงค์)

วตฺถุ (วัตถุ, สิ่งของ)

จะเห็นได้ว่า ปุงลิงค์กับนปุงสกลิงค์ก็จะแจกคล้ายกันเหมือนเดิม ส่วนอิตถีลิงค์ก็จะมีรูปซ้ำกันหลายรูป

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ จับทางให้ได้

มาฝึกแจกวิภัตติกันต่อดีกว่า

อุ การันต์ ปุงลิงค์

ครุ (ครู)                            ตรุ (ไม้)                      พนฺธุ (พวกพ้อง)

พาหุ (แขน)                     สตฺตุ (ศัตรู)                 เหตุ (เหตุ)

ริปุ (ข้าศึก)                      ปสุ (สัตว์เลี้ยง)           ผรสุ (ขวาน)

พพฺพุ (แมว, เสือปลา)      เวฬุ (ไม้ไผ่)                เสตุ (สะพาน)

อุ การันต์ นปุงสกลิงค์

จกฺขุ (นัยน์ตา)                ธนุ (ธนู)                      มธุ (น้ำผึ้ง)

อมฺพุ (น้ำ)                       อสฺสุ (น้ำตา)               อายุ (อายุ)

วสุ (ทรัพย์)                    สชฺฌุ (เงิน)                  มสฺสุ (หนวด)

ชตุ (ยาง, ขี้ผึ้ง)              วปุ (กาย)                     ทารุ (ฟืน)

อุ การันต์ อิตถีลิงค์

กจฺฉุ (โรคหิด)               กเรณุ (ช้างตัวเมีย)      กาสุ (หลุม)

รชฺชุ (เชือก)                 ยาคุ (ข้าวต้ม)              วิชฺชุ (สายฟ้า)

อุรุ (ทราย)                   ลาวุ (น้ำเต้า)                ธาตุ (ธาตุ)

 

เห็นไหมล่ะ ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหม พบกันอีกคราวหน้าจ้า