ข้อใดเป็นรูปสำเร็จของ “มุนิ + โย”

1) มุนิโย

2) มุนโย

3) มุนิโน

4) มุนีโย

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 2) มุนโย

จะตอบคำถามนี้ได้เราต้องเข้าใจวิภัตตินามก่อน ซึ่งมีอยู่ 14 ตัว (สิ โย อํ โย นา หิ…เป็นต้น)

เมื่อวิภัตตินามมาประกอบกับคำนามจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับคำนามนั้นว่าเป็นการันต์อะไร

ในที่นี่คำนามคือ มุนิ เป็น อิ การันต์  ปุงลิงค์

มุนิ + โย จึงเป็น มุนโย  ด้วยประการฉะนี้

หากยังงงอยู่กลับไปทบทวนเนื้อหาได้เสมอนะจ๊ะ