“มนุสฺโส ………… สมุทฺทํ ตรติ”  ข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่าง

1) นาวาย

2) นาวํ

3) นาวานํ

4) นาวาสุ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 1) นาวาย

จะเติมได้อย่างถูกต้องเราต้องแปลให้ได้ก่อน

ประโยคนี้แปลว่า มนุษย์ ย่อมข้าม ซึ่งมหาสมุทร ………?

คำศัพท์ที่ให้มาก็มีหลายวิภัตติ ซึ่งแปลต่างกัน ถ้าเราแปลให้ได้ใจความต้องเติม ด้วย…ใช่ไหม

ซึ่งคำว่าด้วย มันคือวิภัตติที่ 3 นั่นเอง (ถ้าจำไม่ได้กลับไปดูเรื่องอายตนิบาตนะครับ)

เราก็มาดูว่าในแต่ละตัวเลือก มีตัวไหนบ้างที่เป็นวิภัตติที่ 3

คำตอบจึงเป็น นาวาย  ด้วยประการฉะนี้