สนธิคืออะไร?

ในการเรียนภาษาบาลี สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการเชื่อมคำหรือสนธินั่นเอง มาดูกันว่าสนธิประกอบด้วยอะไรบ้าง

สนธิ คือ การต่ออักขระให้เนื่องด้วยอักขระ เพื่อย่นย่ออักขระให้น้อยลงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแต่งฉันท์และทำให้คำมีความสละสลวย (จำคำจำกัดความด้วยนะ) ประกอบด้วยการสนธิหลักๆ 2 อย่างคือ ศัพท์สนธิ และอักษรสนธิ

1) ศัพท์สนธิ คือ การนำศัพท์มาต่อกัน มี 2 อย่าง คือ

 • ต่อศัพท์ที่มีวิภัตติกับศัพท์ที่มีวิภัตติ เช่น

           จตฺตาโร + อิเม     เป็น    จตฺตาโรเม

           เทฺว + อิเม              เป็น    เทฺวเม

 • ต่อในศัพท์สมาส เช่น

           นีล + อุปฺปลํ           เป็น     นีลุปฺปลํ

           โสต + อาปนฺโน     เป็น     โสตาปนฺโน

2)อักษรสนธิ คือ อักษรของศัพท์ที่นำมาต่อกันมี 3 อย่าง คือ

 • สระสนธิ คือ การต่อระหว่างสระกับสระ
 • พยัญชนะสนธิ คือ การต่อระหว่างพยัญชนะกับสระหรือพยัญชนะ
 • นิคคหิตสนธิ คือ การต่อระหว่างนิคหิตกับสระหรือพยัญชนะ

ดูตารางประกอบจะได้เข้าใจง่ายขึ้นจ้ะ

เมื่อรู้จักสนธิแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องมือในการทำสนธินั่นเอง มีอะไรบ้างมาดูกัน

สนธิกิริโยปกรณ์ (วิธาน) คือ วิธีการทำสนธิมี 8 อย่าง ดังนี้

 1. โลปะ คือ ลบอักษร
 2. อาเทสะ คือ แปลงอักษร
 3. อาคมะ คือ ลงอักษรใหม่
 4. วิการะ คือ วิปริต หรือทำให้ต่างจากอักษรเดิม
 5. ปกติ คือ คงอักษรไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง
 6. ทีฆะ คือ ทำสระเสียงสั้นให้ยาว
 7. รัสสะ คือ ทำสระเสียงยาวให้สั้น
 8. สัญโญคะ คือ ซ้อนพยัญชนะ (ตามหลักพยัญชนะสังโยค)

สนธิแต่ละอย่างใช้เครื่องมือไหนบ้างดูตารางนี้เลย

 

ทั้ง 8 ข้อนี้ถือเป็นหัวใจของการทำสนธิก็ว่าได้ ฉะนั้น จำชื่อไว้ให้ดีนะครับ จำง่ายๆ คือ โล อาเท อาค วิ ป ที รัส สัญ

สนธิแต่ละชนิดเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ตอนต่อไปจ้า!!!