ชิวหัคคะ มีความหมายตรงกับข้อใด

1) กลางลิ้น

2) ถัดปลายลิ้นเข้ามา

3) ปลายลิ้น

4) โคนลิ้น

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) ปลายลิ้น

ถ้าจำไม่ได้กลับไปทบทวนเนื้อหาโดยพลัน

แต่มีอีกวิธีช่วยจำนะจ๊ะ  ลองแยกศัพท์ออกมาจะได้ ชิวหา + อัคคะ

ชิวหา แปลว่า ลิ้น  อัคคะ แปลว่า ปลาย หรือยอด  รวมๆ กันก็ “ปลายลิ้น”

ถ้าจำไม่ได้จริงๆ ก็ใช้หลักการนี้เดานะจ๊ะ